Πολιτική ακύρωσης

Η ακύρωση της συμφωνημένης κράτησης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εγγράφως στα “Olivia Villas” τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την προγραμματισμένη άφιξη σας.
  • Αν η έγγραφη ενημέρωση σας για ακύρωση είναι εντος χρονικού πλαισίου, η χρηματική κατάθεση σας θα επιστραφεί πλήρως.
  • Αν η ενημέρωση σας για ακύρωση λάβει χώρα από 30 έως 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη άφιξη σας, η χρηματική καταθεση σας δεν θα επιστραφεί και θα κρατηθεί ως χρέωση ακύρωσης.
  • Αν η ενημέρωση σας για ακύρωση πραγματοποιηθεί σε λιγοτερο από 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη άφιξη σας, ή αν είστε απόντες κατά την συμφωνημένη άφιξη, ή αν αναχωρήσετε νωρίτερα, θα χρεωθείτε όλο το ποσόν που αντιστοιχεί στην κράτηση σας.